John Nurmisen Säätiö järjestää keskiviikkona 8.6.2016 työpajan, jonka tavoitteena on tukea särkikalatuotteiden kaupallistamista ja vakaamman markkinan syntymistä särkikalatuotteille. Työpaja on jatkoa joulukuussa 2015 järjestetylle ”Särkikalat lautaselle – ratkaistaan arvoketjun pullonkaulat” –työpajalle, jossa työstettiin ratkaisuehdotuksia tunnistettuihin arvoketjujen haasteisiin. Nyt järjestettävän ”Tuetusta kohti markkinaehtoista” -työpajan tavoitteena on jatkaa ratkaisuehdotusten kehittämistä siten, että särkikalojen hyödyntäminen olisi tulevaisuudessa myös kaupallisesti kannattavaa. Työpajassa tarkastellaan muun muassa raaka-aineen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, hoitokalastussaaliiden parempaa hyödyntämistä, teknisten ratkaisujen tarvetta liittyen logistiikkaan ja kalan käsittelyn tehostamiseen sekä tuotteiden hinnanmuodostukseen ja toimitusvarmuuteen liittyviä kysymyksiä. Työpajan tavoitteena on

  • Konkreettisten toimien löytäminen särkikala-arvoketjujen toiminnan edistämiseksi
  • Yhteistyön käynnistäminen eri toimijoiden kesken – tunnistettujen ratkaisujen toteuttaminen käytännössä, mm. yhteistyöverkosto, hankesuunnittelu, rahoitusvaihtoehdot

Lisätietoja: Miina Mäki miina.maki@jnfoundation.fi

 

20160520_120751_resized

 

Pin It on Pinterest